Praktisch

't Zonnekind: Kinesitherapie voor kinderen > Wie zijn wij?

Maak je je zorgen over je kind?

Sommige kinderen groeien op zonder problemen. Ze kunnen goed mee op school en hebben het

naar hun zin.

Bij andere kinderen verloopt de ontwikkeling niet vanzelfsprekend. Zo hebben je kind en jij, als

ouder of verzorger, mogelijk behoefte aan deskundige hulp waarbij Kinderpraktijk 't Zonnekind een bepalende rol kan spelen.

Wij zijn een team van vier kinesitherapeuten, allen gespecialiseerd in de groei-begeleiding van

kinderen en jongeren.

Kinesitherapeuten:

Marlies Peeraer
Katrijn Van Laarhoven
Anke Geerts
 Robbe Pauwels