waar vind je ons

wie zijn wij wat bieden wij aan hoe werken wij praktisch
     
zon animatie

't Zonnekind: Kinesitherapie voor kinderen > Praktisch

 

therapiemogelijkheden
frequentie terugbetaling en tarieven


Therapiemogelijkheden

  Leerproblemen en psychomotorische moeilijkheden :

 • Observatie en testing van allerlei leerproblemen
 • Behandeling van kinderen met AD(H)D, autisme,PDD NOS, NLD, DCD,…
 • Behandeling van moeilijkheden met de grote en fijne motoriek
 • Behandeling van schoolse problemen (schrijfmotoriek, beperkt visueel-ruimtelijk inzicht, aandachtsproblemen,…)
 • Rekenbegeleiding

Ontwikkelingsachterstand en motorische beperkingen (moeilijkheden met kruipen,
    zitten, lopen,overstrekking…)

  Hendrickxtherapie, Brain gym en Bal-A-Vis-X :

 • Begeleiden van problemen met de links-rechts wisselwerking van beide hersenhelften (gedyslateraliseerde kinderen)
 • Kinderen die nog geen handvoorkeur hebben of moeilijkheden hebben met het overkruisen van de middellijn
 • Faalangstige kinderen met blokkades
 • Gedrags- en contactstoornissen (sociaal-emotionele problemen)

  Cursus typ 10: blind leren typen voor kinderen met problemen met de fijne motoriek,
    dyspraxie, dyslexie of kinderen die gewoon op een speelse manier willen leren typen

  Bobath-therapie: Spierproblematiek (baby's met torticollis, CP, hemiplegie,…)

 
Ademhalingsmoeilijkheden: longdrainage en autogene drainage bij baby's en
    kinderen met belasting van de longen, o.a. bij happy weezers, mucopatienten,…


naar boven

Frequentie

De meeste begeleidingen starten aan een frequentie van twee maal per week, gedurende een half uur, afhankelijk van de problematiek (bij ademhalingsmoeilijkheden is dit meestal meerdere malen per week). Met regelmaat wordt dit geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

 

naar boven

Tarieven en terugbetaling

 • per therapie van een half uur: 25 euro (12.59 euro terugbetaald door ziekenfonds)
 • Schoolbezoek of huisbezoek: 26.01 euro (12.71 euro terugbetaald door ziekenfonds)
 • verslag: 30.65 euro ( 7.66 euro eigen bijdrage)
 • Voor sommige problematieken (o.a. aangeboren spierproblemen of ademhalingsproblemen) en bepaalde gezinssituaties (WIGW) ligt de terugbetaling hoger
 • Hiervoor is wel een voorschrift nodig van de huisarts of kinderarts (afhankelijk van de problematiek)
naar boven

 
   © 2010 - design by Grafioos